Procés


Pintura


Gravat i estampació: Xilografia i Litografia


Ceràmica


Tècnica Litogràfica / Litography.