Les següents imatges formen part de col·leccions privades. Gràcies amics i compradors d’art.

The following images are part of private collections. Thank you friends and art buyers.

Gràcies / Thank you